UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij

piorex


Szukanie zaawansowane

kom. 666-362-317 tel. 61 651-40-05Polityka Prywatności i polityka plików cookies


Załącznik nr 2 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.piorex-sklep.pl/

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

http://www.piorex-sklep.pl/

Data wejścia w życie: 01.01.2015 

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2015

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą „Polityką Prywatności. Polityką plików cookies” (dalej również jako „Polityka”) w celu zrozumienia metod i sposobów przetwarzania danych dotyczących Państwa, w tym w szczególności danych osobowych przez spółkę PIÓREX S.A. prowadzącą Sklep Internetowy pod adresem http://www.piorex-sklep.pl/.

Korzystając ze strony http://www.piorex-sklep.pl/ wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na postanowienia zawarte niżej, nie mogą Państwo korzystać ze strony http://www.piorex-sklep.pl/, ani też nie mogą Państwo przekazywać nam w żaden inny sposób swoich danych, w tym danych osobowych.

1. Wprowadzenie

Niniejsza „Polityka Prywatności. Polityka plików cookies” określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz automatycznego zbierania danych w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.piorex-sklep.pl/ przez spółkę PIÓREX Spółka Akcyjna z siedzibą w Swarzędzu (62-020), przy ulicy Kilińskiego 8 - 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139970, kapitał zakładowy w kwocie 500.000,00 złotych, NIP: 7820020910, REGON: 630015117 (dalej również jako „Administrator Danych Osobowych”, w skrócie „ADO”).

2. Charakter Polityki. Definicje

Niniejsza „Polityka Prywatności. Polityka plików cookies” stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem http://www.piorex-sklep.pl/. Wszelkie zastosowane w niej skróty, pojęcia i definicje należy interpretować zgodnie z zapisami Regulaminu.

3. Administrator Danych Osobowych. Dane osobowe Klientów

3.1.  Niniejsza Polityka ma zastosowanie do danych, w tym - danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem http://www.piorex-sklep.pl/.

3.2. Administratorem zbioru danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem http://www.piorex-sklep.pl/ jest PIÓREX S.A. (ADO). 

3.3. ADO przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego i należytego świadczenia usług drogą elektroniczną.

3.4. Niektóre dane, nie mające charakteru danych osobowych zbierane są automatycznie podczas wizyty na stronie Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem http://www.piorex-sklep.pl/. Są to dane dotyczące parametrów wizyty użytkownika i obejmują: adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego użytkownika.

3.5. Dane osobowe, które Klient powierza ADO, w szczególności: imię, nazwisko, adres doręczenia, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, przetwarzane są:

a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym realizacji składanych przez Klienta Zamówień,

b) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy.

3.6. ADO zobowiązuje się do zachowania danych osobowych, o których mowa w ustępie poprzedzającym w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni (dotyczy to w szczególności dostawy Towarów), albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa.

3.7. Zobowiązanie do zachowania danych osobowych w poufności pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Klienta z ADO.

3.8. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

3.9. Zmian w zakresie danych osobowych można dokonać droga elektroniczną, korzystając z adresu poczty elektronicznej sklep@piorex.pl albo przez kontakt z Infolinią Konsumencką, czynną od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00, nr tel. +48 666-362-317 lub nr tel. +48 61 651-40-05.

4. Zasady bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

4.1. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

4.2. Sklep Internetowy korzysta ze środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę gromadzonych informacji przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

4.3. Dane dotyczące użytkowników Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem http://www.piorex-sklep.pl/ , w tym dane osobowe Klientów Sklepu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem  ADO jest zaszyfrowana przy użyciu protokołu SSL.

4.4. ADO nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Klientów dzięki linkom umieszczonym na stronach Sklepu Internetowego, jak i tych, które umieszczają linki do Sklepu Internetowego.

5. Cookies

5.1. Pliki cookies (dalej także jako „Cookies”) stanowią dane informatyczne i są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze strony http://www.piorex-sklep.pl/.

5.2. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6. Wykorzystywanie plików cookies

6.1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.

6.2. ADO nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w Cookies podczas korzystania ze strony http://www.piorex-sklep.pl/.

6.3. Cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem http://www.piorex-sklep.pl/ do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zaś Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

c) utrzymania sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła.

6.4. W ramach Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem http://www.piorex-sklep.pl/ stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) „sesyjne”  (session cookies)

b) „stałe” (persistent cookies).

6.5. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.6. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta  przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

6.7. W ramach Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem http://www.piorex-sklep.pl/ stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego,

b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego,

c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta  ustawień i personalizację interfejsu Klienta , np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

6.8. Stosowane przez ADO Cookies są bezpieczne dla urządzenia Klienta.

7. Zmiana ustawień Cookies

7.1. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta .

7.2. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności poprzez zablokowanie automatycznej obsługi Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta .

7.3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem http://www.piorex-sklep.pl/.

7.4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta . Klienci Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego.

7.5. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


 

 


do góry

  • dropsystem
  • Copyright 2012 by Positiv. All rights reserved.

  • Photos by Photoheaven Agencja Fotograficzna